Barbara Bubula Poseł zdjęcie

Aktualności

Koncerny pornograficzne czują się w Polsce zupełnie bezkarne.
Przepisy prawa nie chronią przed zalewem pornografii, ponieważ jest olbrzymi problem z respektowaniem i przestrzeganiem ustaw. Chociażby w ustawie o radiofonii i telewizji istnieją pewne zabezpieczenia, ale jest problem z ich egzekucją...

Link do całego wywiadu
Dodano 01 Aug 2015 przez BiuroBubula
Powered by CuteNews


Moje artykuły

Moje artykuły

Dalej... »

Spotkania

Spotkania z wyborcami

Dalej... »

Wyszukiwarka

Szukaj w artykułach

Dalej... »

Interpelacje

Moje interpelacje

Dalej... »

Audycje radiowe

Audycje radiowej Myśląc Ojczyzna

Dalej... »

Media

Galeria zdjęć

Dalej... »