Barbara Bubula Poseł zdjęcie

Aktualności

Barbara Bubula na dożynkach w Pojałowicach
Dodano 23 Aug 2015
„PiS ma pomysł na media publiczne. Warto uspołecznić i zdekolonizować to, co w okresie 25 lat zostało w dziedzinie środków przekazu Polakom zabrane."
Dodano 14 Aug 2015
Przebieg kampanii prezydenckiej oraz wynik wyborów wskazują na to, że jesteśmy w momencie przełomowym także w dziedzinie społecznego oddziaływania mediów. Obywatele dokonali wyboru wbrew propagandzie mediów głównego nurtu, stworzyli własne, nowe sposoby komunikowania.
Dodano 13 Aug 2015
Przepisy prawa nie chronią przed zalewem pornografii, ponieważ jest olbrzymi problem z respektowaniem i przestrzeganiem ustaw. Chociażby w ustawie o radiofonii i telewizji istnieją pewne zabezpieczenia, ale jest problem z ich egzekucją.
Dodano 01 Aug 2015

<< Następne Poprzednie >>

Powered by CuteNews


Moje artykuły

Moje artykuły

Dalej... »

Spotkania

Spotkania z wyborcami

Dalej... »

Wyszukiwarka

Szukaj w artykułach

Dalej... »

Interpelacje

Moje interpelacje

Dalej... »

Audycje radiowe

Audycje radiowej Myśląc Ojczyzna

Dalej... »

Media

Galeria zdjęć

Dalej... »